Profil firmy

Euro Data Distribution, s.r.o.

Sídlo:

Krajná 10, 821 04 Bratislava

Štatutár:

Ing. Ervín Goga, predseda predstavenstva

Zapísaná:

Obchodný register Mestký súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 132139/B

IČO:

52003264

IČ DPH:

SK2120859752

DIČ:

2120859752

Číslo účtu ČSOB:

4006573799/7500

IBAN:

SK59 7500 0000 0040 0657 3799

SWIFT CODE:

CEKOSKBX

Číslo účtu Tatra banka:  

2927062142/1100

IBAN:

SK26 1100 0000 0029 2706 2142

SWIFT CODE:

TATRSKBX

 

Prevádzky:
Bratislava – Krajná 10, 821 04 Bratislava
Žilina – Kvačalova 5, 010 04 Žilina
Košice - Rastislavova 104, 040 01 Košice


Profil firmy
Firma Euro Data Distribution, s.r.o. bola založená v roku 2018 a s účinnosťou od 1.11.2018 prevzala distribučnú časť podniku od spoločnosti Euro Data SK a.s.
Pracovníci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s prácou v oblasti veľkoobchodu a distribúcie.


Štruktúra firmy
Sídlo spoločnosti Euro Data Distribution s.r.o. sa nachádza v Bratislave.
Centrálny expedičný sklad s rozlohou cca 1000 m2 sa nachádza v Žiline.
K dispozícii je Vám tím 7 obchodníkov, 5 produktových managerov a 5 zamestnancov skladu, ktorí každodenne vyvíjajú maximálne úsilie na to, aby Vám bol objednaný tovar doručený čo najskôr.


Stratégia firmy
V prostredí, kde existuje niekoľko distribučných firiem zaoberajúcich sa dovozom rovnakých alebo veľmi podobných výrobkov možno zákazníka získať na svoju stranu iba kvalitnými službami a čo možno najväčšou „pridanou hodnotou" k distribuovaným produktom. Iba zvyšovaním „pridanej hodnoty" sa môžeme odlíšiť od konkurencie a získať ďalších spokojných zákazníkov. Tomuto cieľu je podriadená i stratégia našej firmy.

Sortiment
Náš sortiment neustále rozširujeme a dopĺňame podľa požiadaviek našich zákazníkov a našich možností.

Dynamická cenotvorba
Každý zákazník má nastavené individuálne ceny, ktoré sa mu zobrazia po prihlásení na našu www stránku, na ktorej sú zverejnené doporučené koncové ceny na jednotlivé produkty.
Dobré predajné ceny dosahujeme veľkoobjemovými nákupmi a taktiež neustálym sledovaním alternatívnych zdrojov, čo nám umožňuje získať čo najlepšie nákupné ceny.


Kvalitná logistika
Skladové zásoby v našom distribučnom sklade sa snažíme udržiavať na úrovni nášho mesačného obratu. To nám umožňuje vybaviť cca 95% objednávok našich zákazníkov do 24 hodín od objednávky. Tovar z centrálneho skladu odosielame na dennej báze a prostredníctvom prepravných spoločností Vám ho doručíme do 24 hod. počas prac. dní v prípade, že nám objednávku pošlete do 17:00. Tovar na osobný odber si môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek z našich prevádzok a to v Bratislave, v Žiline alebo v Košiciach.

Finančná podpora
Väčšina našich zákazníkov má možnosť nakupovať tovar na faktúru. Výška kreditu a splatnosti závisí od dosiahnutého obratu, platobnej disciplíny, ale aj od jednotlivých obchodných prípadov. Z toho dôvodu pristupujeme pri prideľovaní kreditov a splatnosti ku každému zákazníkovi individuálne.

Technická podpora
V prípade akýchkoľvek problémov s produktmi zakúpenými v našej spoločnosti
Vám poskytneme odbornú pomoc a poradenstvo a Vaše reklamácie Vám vybavíme v najskoršom možnom termíne.
Informácie o produktoch z našej ponuky môžete získať na našej stránke www.eurodata.sk, e-mailom, resp. telefonicky u Vášho obchodníka alebo u produktového managera.


Školenia
Pre našich zákazníkov organizujeme odborné prednášky a školenia za účelom bližšieho oboznámenia sa s produktmi a novinkami z našej ponuky.

Marketingová podpora
Podporu predaja nami distribuovaných výrobkov zabezpečujeme celoplošne v rámci SR nasledujúcou formou:
• zasielaním informačných mailingov
• promo akciami
• vernostným programom
• propagáciou a recenziami produktov v odborných časopisoch
• reklamou na internete


Záručný a pozáručný servis
Na všetky u nás zakúpené produkty, garantujeme záruku v zmysle záručných podmienok výrobcu, resp. v rámci legislatívnych predpisov platných na území SR. Záručné a pozáručné opravy zabezpečujeme prostredníctvom nezávislej siete servisných stredísk, v ktorých Vám zabezpečia opravu poškodeného tovaru alebo jeho výmenu za nový kus.